WFH

Google ให้พนักงานทำงานจากบ้านได้จนถึงปีหน้า หลังโควิด19 ยังแพร่ระบาดทั่วโลก

นายศุนทัร ปิจไช ประธานบริการของ Google (กูเกิ้ล)ได้ส่งอีเมล์ถึงพนักทุกคน โดยระบุว่าให้พนักงานที่ไม่มีความจำเป็นต้องเข้าสำนักงานสามารถเลือกทำงานจากที่บ้านได้