Wheein

ฮวีอิน MAMAMOO ขอพักเล็กน้อย หลังมีอาการปวดกล้ามเนื้อที่คอ และหลัง

ถือว่าเป็นข่าวที่ทำให้แฟนๆ อดจะเศร้ากันไปไม่ได้ เมื่อ ฮวีอิน MAMAMOO ได้ขอหยุดพักเล็กน้อย เนื่องจากปัญหาทางสุขภาพ