WiFi ฟรี

เช็ค Google Station บริการ WiFi ฟรีในไทย ทั่วประเทศ

Google Station ให้บริการอินเทอร์เน็ต สาธารณะคุณภาพสูงฟรี และได้เปิดตัวในไทยเมื่อปี 61 ที่ผ่านมา จำนวน 10 จุด ในพื้นที่หลักๆ เช่น สถานีรถไฟหัวลำโพง