WildAid Thailand

เอ็นจีโอ จวกโต๊ะจีน ปาร์ตี้พรรคร่วมรัฐบาลเสิร์ฟ “หูฉลาม”

เพจ เอ็นจีโอ ประณาม โต๊ะจีนงาน ปาร์ตี้พรรคร่วมรัฐบาล ทวงถามหรือการรณรงค์ยังไม่เข้าถึงผู้นำไทย ลั่น หยุดกินเท่ากับหยุดฆ่า!