Wiper malware

เตือนภัย! มัลแวร์ที่ระบาดอยู่ตอนนี้ จ่ายเงินค่าไถ่ไปก็กู้ข้อมูลคืนไม่ได้

เตือนภัย! มัลแวร์ที่ระบาดอยู่ตอนนี้ จ่ายเงินค่าไถ่ไปก็กู้ข้อมูลคืนไม่ได้ ช่วงนี้ไวรัสระบาดเหลือเกินในโลกไซเบอร์ ล่าสุดก็มีมัลแวร์ตัวหนึ่งชื่อว่า Petya […]