Zoophillia

นักจิตวิทยาเชื่อหนุ่มข่มขืนวัว ป่วยทางจิต แนะผู้อยู่ในภาวะเสี่ยงให้เข้าสังคม

นักจิตวิทยา เผยบุคคลที่มีเซ็กส์กับสัตว์ เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเบี่ยงเบนทางเพศ แนะใช้อุปกรณ์บำบัดความใคร่ หรือเข้าสังคม