เลือกนายก

“กกต.” เตือนพรรคการเมือง อย่าลืมแจ้งบัญชีรายรับ-รายจ่าย

12 มิถุนายน 2562

ล่าช้าปรับแน่ ! “กกต.” ประกาศเตือนหัวหน้าพรรคการเมือง-ผู้สมัคร ส.ส. แจ้งบัญชีรายรับ-รายจ่ายหลังเลือกตั้ง ไม่เกิน 24 มิ.ย.  12 มิ.ย.62-สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกเอกสารข่าวแจ้งเตือนไปยังผู้สมัคร และหัวหน้าพรรคการเมืองให้ยื่นบัญชีรายรับ และรายจ่ายในการเลือกตั้งส.ส. ตามที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา 67 ได้กำหนดให้ยื่นภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้งที่ 24 มี.ค. 2562 ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวในวันที่ 22 มิ.ย. 62 แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ จึงต้องยื่นไม่เกินวันที่ 24 มิ.ย. 62 โดยผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งสามา …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ