‘สกายวอล์กพื้นกระจก’ ริมแม่น้ำโขง แลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่ ‘เชียงคาน’

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ สกายวอล์กพื้นกระจก หรือ ทางเดินพื้นกระจกใส ริมแม่น้ำโขงที่ บ้านท่าดีหมี ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย

สกายวอล์กพื้นกระจก

สกายวอล์กพื้นกระจก ตั้งอยู่หน้าพระใหญ่ บนภูคกงิ้ว สามเหลี่ยมปากแม่น้ำเหือง สปป.ลาว ตรงบริเวณแม่น้ำเหืองไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง ชายแดนภาคอีสานของไทยเป็นจุดแรก มีทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองเห็นทัศนียภาพของแม่น้ำโขงและประเทศลาว ดำเนินการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยสำนักงานโธยาธิการและผังเมือง จ.เลย ใช้งบประมาณ 28,698,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ทางเดินทำด้วยกระจกยาวกว่า 100 เมตร กว้าง 2 เมตร สูงจากแม่น้ำโขง 80 เมตร หรือเท่ากับตึก 30 ชั้น เป็นจุดที่เสียวที่สุดให้กับ นักท่องเที่ยวที่ชอบความตื่นเต้น

การสร้างสกายวอล์ก จ.เลย ในส่วนของพื้นทางเดินจะปูด้วยกระจกใสแทมเพอร์ลามิเนตที่แข็งแรง ทนทาน หนา 4 ซม. กระจกรับน้ำหนักได้ 500 กก.ต่อ ตร.ม.โดยสกายวอล์กจะมีทางเดินไกลกว่าที่อื่น มีความยาวกว่า 100 เมตร โดยจะมีจุดรองรับ 5 จุด ทางเดินถูกสร้างให้ยื่นออกไปบริเวณหน้าผา 21 เมตร ความสูงจากน้ำโขงถึงจุดชมวิวสูง 80 เมตร หรือความสูงเท่ากับตึก 30 ชั้น ทางเดินกว้าง 2 เมตร ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ และจะเป็นสกายวอล์กที่หวาดเสียวที่สุดในประเทศไทย และยังสามารถเดินมาสักการะ พระพุทธรูปปางลีลาประทานพร องค์พระใหญ่ สูงกว่า 19 เมตร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงคาน โดยคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จ ในช่วงปลายปี 2561

สกายวอล์ก ปัตตานี

ผู้ว่าฯเลย จัดงบสร้างแลนด์มาร์กใหม่ สกายวอล์กริมโขง