เปิดไทม์ไลน์การ ลงทะเบียนเราชนะ และรับเงิน 3,500 บาท 2 เดือน

ความคืบหน้าการ ลงทะเบียนเราชนะ นาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการเราชนะ