HOT CLIP

วอนป้าทุบรถเห็นใจ

เจ้าของตลาดข้างบ้านป้าทุบรถ วอนเห็นใจไม่มีเงินรักษามะเร็ง

20 ตุลาคม 2561

เรื่องราวของคุณป้าทุบรถยังไม่จบ ล่าสุด โซเชี่ยลแชร์ภาพป้ายขนาดใหญ่มีข้อความเชิงร้องขอความเห็นใจ มีภาพหญิงสาวนั่งอยู่บนรถวิลแชร์ ตั้งอยู่หน้าตลาดข้างๆบ้านป้าทุบรถ ข้อความระบุคร่าวๆว่า หญิงสาวเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ต้องรักษาตัว ขอความช่วยเหลือนายกรัฐมนตรี ป้ายที่เห็นอยู่นี่ ตั้งอยุ่หน้าบ้านป้าทุบรถเลย ขนาดป้ายมีความใหญ่โตพอสมควร มีข้อความยาวมาก มีรูปภาพหญิงสาวนั่งรถวิลแชร์ ระบุข้อความว่า ตอนนี้หนูเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย หนูต้องรักษาตัวขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ในบ้านเมืองด้วย ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างที่ข่าวสื่อออกไปเลย บริเวณรอบๆตลาดมีลานจอดรถเพียงพอ ตอนน …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ