สังคม

กทม. อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเสริมสิริมงคล วันวิสาขบูชา 62

12 พฤษภาคม 2562

กทม. อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุให้ประชาชนสักการะเสริมสิริมงคล เนื่องสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา 2562 12 พ.ค. 2562 การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนี้เนื่องในสัปดาห์วันส่งเสริมพระพุทธศานา ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2562 เวลา 17.00 น. ของวันนี้ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปีนี้กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรมการศาสนา …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ