“ปริญญา” โพสต์ ขอลาขาดอำนาจ ม.44 !!

“ปริญญา” ขอลาขาด “ม.44” หลังประเทศไทย 5 ปี ตกอยู่ใต้อำนาจไร้ข้อจำกัด ไม่มีตรวจสอบ วอน 22 พ.ค.57 เป็นการยึดอำนาจครั้งสุดท้าย

นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์เฟสบุ๊ค ว่า ขอให้ประเทศไทยมีมาตรา 44 เป็น #ครั้งสุดท้าย ในที่สุดมาตรา 44 ที่มีมาตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ก็ได้หมดสิ้นไปเมื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หลังการเลือกตั้งได้เข้ารับหน้าที่เรียบร้อยแล้ว

เป็นเวลาถึง 5 ปี ที่ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้ #อำนาจแบบไม่มีข้อจำกัดและการตรวจสอบถ่วงดุลใดๆ เพราะตามมาตรา 44 หัวหน้าคณะรัฐประหาร มีอำนาจสั่งการได้ทุกอย่าง และสั่งห้ามได้ทุกเรื่อง ทั้งในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร และในทางตุลาการ และไม่ว่าจะเกิดความผิดพลาดใดๆ หรือไม่ ก็ไม่มีวันผิดเลย เพราะคำสั่งและการกระทำตามมาตรา 44 “ชอบด้วยกฎหมาย และรัฐธรรมนูญนี้ และเป็นที่สุด”

อำนาจเบ็ดเสร็จที่ไม่มีการตรวจสอบควบคุมอะไรได้เช่นนี้ เริ่มมีในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ.2502 หลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยึดอำนาจในปี 2501 โดยในขณะนั้นคือมาตรา 17 หลังจากนั้นก็กลายเป็นแบบอย่างให้คณะรัฐประหารทุกคณะที่ต้องมีมาตรานี้ ยกเว้นก็แต่ในการยึดอำนาจปี 2549 เพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่ไม่มีมาตรานี้

และในตอนนี้แม้ว่ามาตรา 44 จะไม่มีแล้ว แต่ประกาศและคำสั่งตามมาตรา 44 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีถึง 206 ฉบับ (จากการรวบรวมข้อมูลโดย iLaw) #ยังอยู่ ที่มีการยกเลิกไปมีเพียง 66 ฉบับเท่านั้น ผลที่เกิดขึ้นจากมาตรานี้จึงจะยังอยู่ในประเทศไทย และเป็นสิ่งแปลกปลอมของหลักการปกครองโดยกฎหมาย และการแบ่งแยกอำนาจไปอีกนานเท่านาน

มาตราอำนาจเบ็ดเสร็จที่มาหลังการรัฐประหารแบบนี้ไม่ควรมีอีกแล้ว #การรัฐประหารก็เช่นกัน สังคมไทยควรได้เรียนรู้ว่าจากนี้ไปเราจะต้องไม่แก้ปัญหาด้วยวิธีการรัฐประหารอีก ขอให้ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นการยึดอำนาจครั้งสุดท้าย และมาตรา 44 ในครั้งที่ผ่านมาเป็นครั้งสุดท้ายเถิดครับ!

#ร่วมกันลาขาดมาตรา44