ศิริราชต้อนรับประชาชนวางดอกไม้จันทน์

ศิริราชต้อนรับประชาชนร่วมวางดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ รพ.ศิริราชวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัฐบาลได้กำหนดให้โรงพยาบาลศิริราช เป็นซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรวมพลังแสดงความจงรักภักดี และน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ข้างพลับพลาสยามินทรา ศิริราชานุสรณีย์ (ใกล้บริเวณท่าเรือรถไฟ) ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลศิริราชจะเปิดให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ โดยเริ่มต้นจาก หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช แล้วเดินขบวนมายังบริเวณพิธี

ช่วงแรก เวลา 09.00-16.30 น. ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ รองคณบดี และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนถวายดอกไม้จันทน์
จากนั้นเวลา 16.30-18.30 น. หยุดการถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อให้ประชาชนรวมใจเป็นหนึ่ง ส่งไปยัง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ช่วงสอง เวลา 18.30-22.00 น. ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดี คนที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็นประธานในพิธีนำถวายดอกไม้จันทน์ ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนถวายดอกไม้จันทน์

และเวลา 22.00 น. ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานในพิธีนำดอกไม้จันทน์ทั้งหมดเข้าเผายังจิตกาธาน ณ วัดเจ้าอาม ร่วมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และประชาชน ที่มาร่วมในพิธี

ในส่วนของความเป็นระเบียบในการถวายดอกไม้จันทน์นั้น ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ และข้อควรปฏิบัติในการถวายดอกไม้จันทน์ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ เช่น จุดบริการพยาบาล น้ำดื่ม ห้องสุขา เป็นต้น รวมถึงข้อห้ามต่าง ๆ เช่น ไม่อนุญาตให้นำไม้ถ่ายรูปเซลฟี่ และกล้องหรือเลนส์ชนิดซูมเข้ามาในบริเวณพิธี เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความรำคาญและรบกวนต่อบุคคลรอบข้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองจะไม่รับฝากสิ่งของใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ด้วย