ศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล อุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์

วันนี้(30ก.ย.62)ศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำขี-มูล(ส่วนหน้า)จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านบำรุงรักษา)

พร้อมด้วยนายศุภณัฐ ปริยชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผน และนายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำชี บริเวณเขื่อนธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ปัจจุบัน(30ก.ย.62)เขื่อนธาตุน้อย ระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อน ยังคงมีปริมาณน้ำสูงกว่าตลิ่งประมาณ 1.50 เมตร แนวโน้มระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเขื่อนต่างๆ ที่อยู่ทางตอนบนของแม่น้ำชี เริ่มลดการระบายน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีตอนล่างก่อนไหลลงสู่แม่น้ำมูลลดลงตามไปด้วย

คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ ระดับน้ำในแม่น้ำชีที่เขื่อนธาตุนัอย จะลดลงอยู่ในระดับเก็บกักที่ 116 ลบ.ม. ซึ่งขณะนี้เขื่อนธาตุน้อยได้เตรียมพร้อมลดการระบายน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้วที่กำลังจะมาถึงนึ้เช่นกัน

ทางด้านสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูล ที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้(30 ก.ย. 62) ที่สถานี M.7 อำเภอเมืองอุบลราชธานี มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 3,100 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง 1.10 เมตร ระดับมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องวันละประมาณ 35 เซนติเมตร ระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังต่ำกว่าแม่น้ำมูลประมาณ 4.50 เมตร ทำให้การระบายน้ำยังเป็นไปได้ดี