สรุป สถานการณ์อุทกภัย วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ น่าน สุโขทัย ลำปาง อุตรดิตถ์ พิจิตร แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา ขอนแก่น มุกดาหาร สระแก้ว ชุมพร และระนอง

สถานการณ์น้ำท่วม 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สกลนคร นครพนม ศรีสะเกษ พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลกและตราด

จังหวัดยโสธร ได้รับผลกระทบ 9 อำเภอ
อ.กุดชุม อ.ป่าติ้ว อ.คำเขื่อนแก้ว อ.ไทยเจริญ อ.ทรายมูล อ.เมือง อ.เลิงนกทา อ.มหาชนะชัย และ อ.ค้อวัง รวมพื้นที่ประมาณ 174,623 ไร่

จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับผลกระทบ 11 อำเภอ
อ.เมืองกาฬสินธุ์ อ.กมลาไสย อ.ร่องคำ อ.กุฉินารายณ์ อ.ยางตลาด อ.สหัสขันธ์ อ.คำม่วง อ.ท่าคันโท อ.สมเด็จ อ.ห้วยผึ้ง และ อ.ฆ้องชัย รวมพื้นที่ประมาณ 61,923 ไร่

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับผลกระทบ 18 อำเภอ
อ.เสลภูมิ อ.โพนทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย อ.จตุรพักตรพิมาน อ.ธวัชบุรี อ.พนมไพร อ.โพธิ์ชัย อ.สุวรรณภูมิ อ.เมืองสรวง อ.โพนทราย อ.อาจสามารถ อ.เมยวดี อ.จังหาร อ.เชียงขวัญ อ.หนองฮี อ.ทุ่งเขาหลวง และ อ.ปทุมรัตน รวมพื้นที่ประมาณ 229,932 ไร่

จังหวัดมหาสารคาม ได้รับผลกระทบ 7 อำเภอ
อ.เมือง อ.แกดำ อ.โกสุมพิสัย อ.กันทรวิชัย อ.เชียงยืน อ.บรบือ และ อ.วาปีปทุม รวมพื้นที่ประมาณ 40,016 ไร่

จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับผลกระทบ 3 อำเภอ
อ.ราษีไศล อ.ศิลาลาด และอ.ยางชุมน้อย รวมพื้นที่ประมาณ 26,015ไร่

จังหวัดอุดรธานี ได้รับผลกระทบ 1 อำเภอ
อ.เมือง รวมพื้นที่ประมาณ 3,200 ไร่

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบ 20 อำเภอ
อ.ดอนมดแดง อ.ตระการพืชผล อ.เมือง อ.ม่วงสามสิบ อ.เขื่องใน อ.พิบูลมังสาหาร อ.น้ำขุ่น อ.นาเยีย อ.ทุ่งศรีอุดม อ.เดชอุดม อ.นาจะหลวย อ.วารินชำราบ อ.ตาลสุม อ.เหล่าเสือโก๊ก อ.น้ำยืน อ.สว่างวีระวงศ์ อ.สิรินธร อ.ศรีเมืองใหม่ อ.โขงเจียม และ อ.สำโรง รวมพื้นที่ประมาณ 276,182 ไร่

จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับผลกระทบ 5 อำเภอ
อ.เมือง อ.เสนางคนิคม อ.หัวตะพาน อ.พนา และ อ.ลืออำนาจ รวมพื้นที่ประมาณ 34,988 ไร่

จังหวัดสกลนคร ได้รับผลกระทบ 2 อำเภอ
อ.โพนนาแก้ว อ.พรรณานิคม พื้นที่ประมาณ 3,231 ไร่

จังหวัดนครพนม ได้รับผลกระทบ 9 อำเภอ
อ.ธาตุพนม อ.เรณูนคร อ.นาแก อ.วังยาง อ.ศรีสงคราม อ.นาหว้า อ.โพน อ.นาทม และ อ.ท่าอุเทน รวมพื้นที่ประมาณ 47,469 ไร่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบ 2 อำเภอ
อ.ผักไห่ และ อ.เสนา

จังหวัดพิษณุโลก ได้รับผลกระทบ 1 อำเภอ
อ.บางระกำ

จังหวัดตราด
อำเภอเกาะช้าง (มีฝนตกหนักมากและสะสมต่อเนื่อง เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่)

ภาพสถานการณ์น้ำท่วม
ที่มาข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอจัฉริยะ กรมชลประทาน
ภาพสถานการณ์น้ำท่วม
ที่มาข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอจัฉริยะ กรมชลประทาน

ที่มาข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอจัฉริยะ กรมชลประทาน