21 รายชื่อพรรคไทยรักษาชาติถูกตัดสิทธิ์ลงเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562 หลังศาล รธน.มีคำสั่งยุบพรรค

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวิจิฉัยให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ พร้อมสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค 10 ปี โดยคะแนนเอกฉันท์ยุบพรรค  9:0 และตัดสิทธิ กรรมการบริหารพรรคด้วยคะแนนเสียง  6:3

สำหรับ คณะกรรมการบริหารพรรค ของพรรคไทยรักษาชาติ ทั้งหมด 13 คน ประกอบด้วย
1. ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคฯ 2. น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร รองหัวหน้าพรรคฯ 3. นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล รองหัวหน้าพรรคฯ 4. นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรคฯ 5. นายฤภพ ชินวัตร รองหัวหน้าพรรคฯ 6. นายมิตติ ติยะไพรัช เลขาธิการพรรคฯ 7. นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ รองเลขาธิการพรรคฯ 8. นายต้น ณ ระนอง รองเลขาธิการพรรคฯ 9. นายวิม รุ่งวัฒนจินดา รองเลขาธิการพรรคฯ 10. น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ นายทะเบียนสมาชิกพรรคฯ 11. นายพงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ โฆษกพรรคฯ 12. นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ เหรัญญิกพรรคฯ และ 13. นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย กรรมการบริหารพรรคฯ

นอกจากนี้่ยังมีอีก  21 คนที่ถูกตัดสิทธิ์ลงเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562 โดยปริยาย ประกอบด้วย

1.นายจาตุรนต์ ฉายแสง 2.นพ.ทศพร เสรีรักษ์ 3.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 4.นายฤภพ ชินวัตร ลูกพายัพ ชินวัตร 5.นายต้น ณ ระนอง ลูกชายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 6.นายมิตติ ติยะไพรัช ลูกชายยงยุทธ ติยะไพรัช 7.นายวิม รุ่งวัฒนจินดา คนสนิท สายน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

8.นางฐิติมา ฉายแสง 9.น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร 10.นายหัสนัย สอนสิทธิ์ 11.นายพายัพ ปั้นเกตุ 12.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช 13.นายพิชัย นริพทะพันธุ์ 14.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 15.นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ 16.น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล 17.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์18.นายก่อแก้ว พิกุลทอง 19.นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท 20.นพ.เหวง โตจิราการ 21.นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: ไม่รอด!!”ศาลรัฐธรรมนูญ” สั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ
https://www.brighttv.co.th/bright-news/356405