นายกฯสั่งต่อยอดงานวิจัย ม.อ. ขอทุกคนร่วมมือลดขัดแย้ง

นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้บัญชาการเหล่าทัพต่อยอดงานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับงาน พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมรณรงค์กับกลุ่มเยาวชนอาเซียนลดนักสูบหน้าใหม่ ย้ำรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนในเรื่องนี้แต่ทุกคนต้องร่วมมือกันไม่สร้างความขัดแย้ง พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคใครหวัดใหญ่สามสายพันธุ์

บรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้ให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ซึ่งประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหม รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้มารับฟังและดูผลงานการวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่คิดค้นและวิจัยนวัตกรรมต่างๆที่สามารถจัดซื้อและนำไปต่อยอดใช้ในกองทัพได้ อาทิ ระบบติดตามรถขนส่งมวลชนสาธารณะแบบประจำทาง ที่เป็นผลงานการออกแบบระบบสมองกลฝังตัวและประยุกต์ใช้งานในการติดตาม ระบบไฟสองสว่างท้องถนนหรืออาคาร ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้เหล่าทัพ นำผลการวิจัยนี้ไปใช้ในกองทัพ ให้เกิดประโยชน์ โดยที่เหล่าทัพจะนำไปผลิตเอง หรือ จ้างเอกชน ให้ดำเนินการ

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้พบประกับตัวแทนเยาวชนจากประเทศอาเซียนที่มารณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับเยาวชนว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนลดนักสูบหน้าใหม่ให้ได้ พร้อมย้ำการเดินหน้าประเทศจะต้องไม่มีความขัดแย้งขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือทุกอย่างก็จะเดินหน้าไปได้ เช่นเดียวกันกับประเทศอาเซียนที่ต้องถูกยอมรับอย่างมีศักยภาพ ซึ่งรัฐบาลนี้ยินดีที่จะสนับสนุนและเดินหน้าประเทศไปสู่ในอนาคต จากนั้นได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ละลึกกับกลุ่มเยาวชนอาเซียนและเซลฟี่รวมกับเยาวชนอย่างเป็นกันเอง

โอกาสนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้นำแพทย์พยาบาลมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคใครหวัดใหญ่สามสายพันธุ์ ให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี โดยโรคไข้หวัดใหญ่จะพบมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวมักจะเกิดในผู้สูงอายุ เด็กและคนที่มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงและมักจะมีอาการรุนแรงเนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคต่ำเกิด จนทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ อาจทำให้เสียชีวิตซึ่งการฉีดวัคซีนเป็นอีกมาตรการในการป้องกันโรคใครหวัดใหญ่ พร้อมกันนี้นายกฯ ได้แซวหมอและพยาบาลว่า ถ้าเบามือจะเบิ้ลอีกเข้ม ด้านหมอบอก เข็มเดียวป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์แล้ว ก่อนถ่ายเซลฟี่กับพยาบาลและ แซวอีกว่ายิ้มกันแสดงว่าได้บรรจุกันหมดแล้วซิ