‘บิ๊กตู่’วอนเยาวชนไทยในต่างแดนช่วยทำความเข้าใจต่างชาติ (มีคลิป)

นายกรัฐมนตรี ฝากให้คนไทยในสหรัฐฯ และออสเตรเลีย ทำความเข้าใจกับต่างชาติ ว่าไทยกำลังพยายามพัฒนาประเทศ สู่การเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง ระหว่างที่คณะเยาวชนไทยและผู้ปกครอง ในโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐฯ เยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 11 และโครงการเยาวชนไทยในออสเตรเลียคืนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 6 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ซึ่งฝากให้ชี้แจงเรื่องสถานการณ์ในประเทศไทย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกคนทำประโยชน์ทั้งแผ่นดินแม่ และแผ่นดินที่อยู่อาศัย เป็นคนดีที่มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และเคารพกฎหมายในทุกประเทศ พร้อมยืนยันในฐานะรัฐบาลจะพยายามทำทุกอย่างให้ทุกคนภูมิใจเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ประชาชน และหากทุกคนในโลกร่วมมือกันจะช่วยลดสงคราม ความขัดแย้ง นำพาทุกคนสู่ความสุขร่วมกันได้

พร้อมขอให้ทุกคนช่วยชี้แจงให้ทั้งสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลียเข้าใจว่า ประเทศไทยยังไม่สมบูรณ์ในบางเรื่อง แต่พร้อมจะพัฒนาตัวเอง ซึ่งทุกประเทศอาจมีดีไม่ต่างกัน แต่แตกต่างกันในระดับทางการพัฒนา ซึ่งไทยได้นำทั้ง 2 ประเทศมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาไทยหลายเรื่อง รวมถึงเรื่องการสร้างประชาธิปไตย ที่ขณะนี้ดำเนินการมา 2 ปีกว่า และเริ่มดีขึ้นมากแล้ว โดยย้ำว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามโรดแมป ไม่ใช่ผู้นำที่ต้องการสืบทอดอำนาจ แต่ต้องการให้ไทยเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง พร้อมยืนยันว่าจะทำทุกอย่างให้ประเทศเกิดประโยชน์สูงสุด จากนั้น ช่วงท้ายของการเข้าพบเยาวชนจากต่างแดนทั้ง 2 ประเทศได้ร่วมร้องเพลงให้นายกรัฐมนตรีรับฟัง และชื่นชมนายกรัฐมนตรีไม่ดุเหมือนในโทรทัศน์ที่เคยเห็นมา