10 องค์กรวิชาชีพ นัดรวมพลังต้าน “กม.ควบคุมสื่อ” 29 ม.ค. 60

10 องค์กรสื่อ นัดรวมพลังใหญ่ ต้าน “กม.ควบคุมสื่อ” 29 ม.ค. 60 ที่สมาคมนักข่าวฯ  หวั่นบังคับใช้เป็นช่องทางให้รัฐเข้าแทรกแซง ไร้อิสรภาพ

ผู้สื่อข่าวไบรท์ทีวี ดิจิทัล 20 รายงานว่า วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 11 นาฬิกา เป็นต้นไป ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะนัดหมายระดมพลังแถลงจุดยืนต่อต้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. … ตามที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนประเทศด้านการสื่อสารมวลชนฯ ได้ดำเนินการยกร่างขึ้น เพื่อดำเนินการส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

ทั้งนี้ เนื้อหาสาระของร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพฯ จะกำหนดให้มีสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติขึ้นมากำกับดูแลสื่อมวลชนทั้งหมด โดยมีอำนาจหน้าที่ขึ้นทะเบียนออกใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนได้ โดยคณะกรรมการของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาตินี้จะมีตัวแทนรัฐระดับปลัดกระทรวงถึง 4 กระทรวง ร่วมเป็นกรรมการด้วย ซึ่งสื่อมวลชนกังวลว่าจะเป็นช่องทางให้อำนาจรัฐเข้ามาแทรกแซงสื่อได้

ทั้งนี้ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 10 องค์กรวิชาชีพสื่อ ได้แก่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย, สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย, สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ, สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย,  สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย, สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย .