จ่อขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายป.ป.ช. !

ป.ป.ช.ถกหาทางออกพรุ่งนี้ ปมร้อนกก.สภามหาวิทยาลัยทิ้งเก้าอี้ ค้านยื่นบัญชีทรัพย์สิน เล็งขยาย 60 วันบังคับใช้กฎหมาย

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เตรียมยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากไม่พอใจประกาศป.ป.ช.ที่ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. นั้น ป.ป.ช.จะนำประเด็นนี้มาพิจารณาในวันที่ 13 พ.ย. ที้งนี้ ยืนยันว่าผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินตามกฎหมาย แต่เมื่อ ป.ป.ช.ออกประกาศไปแล้ว ทำให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยบางคนประสงค์ที่จะลาออก ดังนั้นต้องพิจารณาขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวทั้งฉบับออกไป

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวต่อว่า การพิจารณาจะมีความชัดเจนมากขึ้นว่าจะขยายเวลาในการยื่นบัญชีทรัพย์สินออกไปเท่าใดจากเดิมมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 ธ.ค. หากขยายเวลาออกไปอีก 30 วัน รวมเป็น 60 วัน จะมีเวลาเหลือเฟือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์ที่จะลาออกได้เตรียมตัว แต่การจะทบทวนตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง เพื่อจะได้ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินนั้นต้องมีเหตุผลที่สามารถรับฟังได้ และสังคมก็มีความเห็นเป็นสองด้าน ดังนั้นต้องดูว่าเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร

ส่วกรณีคณะรัฐมนตรี(ครม.) เป็นห่วงกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินตามประกาศด้วย พล.อ.วัชรพล ชี้แจงว่า ประเด็นนี้ ป.ป.ช.ได้วินิจฉัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีความชัดเจนว่าองค์สมเด็จพระสังฆราชไม่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินตามประกาศ ป.ป.ช. เนื่องจากสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานสงฆ์ที่โปรดเกล้าโดยพระมหากษัตริย์ แต่ไม่รวมถึงพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นพระเถระหลายๆรูปจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร