“ศุภชัย” ลั่น! เตรียมพิจารณาญัตติฝ่ายค้าน

“นายศุภชัย” เตรียมพิจารณาญัตติฝ่ายค้านขออภิปรายทั่วไปจากกรณี ฝ่ายค้านยื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไป เรื่องถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน ต่อประธาน ชวน หลีกภัย

ทางด้าน นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ในฐานะผู้พิจารณากลั่นกรองบรรจุวาระการประชุม กล่าวว่า ขณะนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้ ว่าจะได้บรรจุหรือไม่

วันที่ (19 ส.ค.) นี้จะเริ่มตรวจสอบความถูกต้องของญัตติที่ทางฝ่ายค้านยื่นขอมา หากพิจารณาแล้วว่าญัตตินั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับว่าสมควรที่จะได้รับบรรจุ ก็จะมีการบรรจุเข้าสู่การประชุมสภา ซึ่งภายใน 1 สัปดาห์

ในการพิจารณาญัตตินั้นจะมีการดูเงื่อนไขอื่นๆประกอบเนื่องจากเป็นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 หากทางสภาตรวจสอบแล้วว่าเป็นญัตติที่ถูกต้อง ทางสภาจะมีการแจ้งให้ฝ่ายผู้ยื่นญัตติทราบต่อไป

อ่านข่าว Bright Today