รัฐบาล ใจป้ำ! แจก พันบาท ให้ ปชช. เที่ยวข้ามจังหวัด

สำหรับมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” ข้ามจังหวัด เป็นมาตรการหนึ่งของรัฐบาล ที่ต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยผลักดันให้มีการใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจได้มีความเห็นชอบเรื่องการแจกเงินให้ประชาชนท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนไทยท่องเที่ยวข้ามจังหวัด

สำหรับขั้นตอนการรับเงิน 1,000 บาท มีดังนี้

1.ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 24 ก.ย.-22 พ.ย.2562

2. ได้รับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียนประมาณ 2 วัน

3. ติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”เพื่อรับสิทธิตามมาตรการ

4. ต้องเดินทางท่องเที่ยวและเริ่มใช้สิทธิภายใน 14 วันหลังได้รับ SMS ยืนยัน

5. การชำระเงินจะต้องจ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่รับชำระเงินด้วยแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ณ จังหวัดที่ระบุไว้ตอนลงทะเบียนเท่านั้น

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะได้รับสิทธิพิเศษ

  • ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชนทั่วไป ซึ่งจะต้องมีบัตรประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • ต้องระบุจังหวัดที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว 1 จังหวัด โดยจะต้องไม่ใช่จังหวัดที่อยู่บนบัตรประชาชน กำหนด 1 คนต่อ 1 สิทธิ และจำกัดเพียง 10 ล้านคนแรกเท่านั้น
  • สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม จะต้องเป็นร้านอาหารที่ส่วนราชการรับรอง -ส่วนค่าซื้อสินค้าท้องถิ่นนั้น จะต้องเป็นสินค้าโอทอป ร้านวิสาหกิจชุมชน ร้านธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
  • ที่พักจะต้องเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โฮมสเตย์ ตามรายชื่อของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นอกจากนี้ ยังมีเงินสนับสนุนเงินชดเชย หรือ cash rebate จำนวน 15% จากยอดการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ซื้อสินค้าท้องถิ่นและค่าที่พักรวมกันแล้วสูงสุดได้ไม่เกินคนละ 30,000 บาท หรือได้รับเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท

อ่านข่าว Bright Today