กินเจถวายป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ : รายงานพิเศษไบรท์นิวส์ ๑๙ ต.ค.๖๐ (มีคลิป)

เทศกาลถือศีลกินเจปีนี้ อาจไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านๆมา เนื่องจากเป็นปีที่คนไทยสูญเสียพระมหากษัติย์อันเป็นที่รักยิ่ง ทำให้ในปีนี้ ประชาชนคนไทยตั้งใจที่ถือศีลกินเจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ติดตามจากรายงานของ คุณพิมพ์กมล พิจิตรศิริ ผู้สื่อข่าวไบรท์นิวส์

เลขเก้าไทย ถือเป็นเลขประจำรัชกาลของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ติดอยู่ด้านบนของโรงเจบุญสมาคม ตั้งอยู่ที่ตลาดใหม่เยาวราช ที่ปีนี้โรงเจบุญสมาคมได้จัดเทศกาลกินเจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ประธานโรงเจบุญสมาคม คุณวีระศักดิ์ อันประเสริฐพร บอกว่า ปีนี้การจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี ๒๕๖๐ คงจะไม่คึกคักเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากอยู่ในช่วงของการถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ ๙ จึงปรับเปลี่ยนการจัดงานมาเป็นการเชิญชวนให้ถือศีลกินเจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแทน

ขณะที่ “อาจารย์อ้อย” หรือ ผช.ศ.สุนันทา เอกเวชวิท เริ่มกินเจหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคตเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เป็นเวลากว่า ๑๐๐ วัน และในปีนี้ก็ตั้งใจจะกินเจให้นานกว่าปีที่แล้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙

นอกจากการกินเจแล้ว สิ่งหนึ่งที่ควรปฏิบัติควบคู่กันไป คือ การถือศีลตั้งตนให้อยู่ในความดี และน้อมแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป