ทัพเรือไทยฝึกร่วมทัพเรือออสเตรเลีย

กองทัพเรือไทยร่วมกองทัพเรือออสเตรเลียฝึกผสม AUSTHAI 2017 พัฒนาการฝึกสู่ความมีมาตรฐาน

เรือ HMAS. BALLARAT จากกองทัพเรือออสเตรเลีย เยือนประเทศไทย ระหว่าง 19 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2560 เพื่อเข้าร่วมการฝึกผสม AUSTHAI 2017 โดยมี นาวาเอกจรัญ วทัญญู รองเสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ ซึ่งเข้าจอดเรือเทียบท่าหมายเลข 5 ท่าเรือจุกเสม็ด ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จากนั้นวันนี้ ( 22 พ.ค.60) พลเรือตรี โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ พร้อมด้วย Commodore Christopher Smith, CSM, RAN Commander Surface Force เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสม AUSTHAI 2017 ณ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบจ.ชลบุรี โดยมีคณะนายทหาร ข้าราชการทหารเรือไทยและทหารเรือออสเตรเลีย เข้าร่วม

สำหรับการฝึกผสม AUSTHAI เป็นการฝึกระดับทวิภาคี (BILATERAL) ระหว่าง กองทัพเรือไทย กับกองทัพเรือออสเตรเลีย ในทุก ๆ วงรอบ 2ปี ในอดีตที่ผ่าน กองทัพเรือทั้งสองประเทศได้เคยฝึกร่วมกันมาแล้วหลายครั้ง ภายใต้ชื่อการฝึกผสมต่าง ๆ โดยการฝึกผสมครั้งแรกเป็นการฝึก ผสมระหว่างกองทัพเรือไทย กับออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ สหราชอาณาจักร ภายใต้ชื่อการฝึกผสม ANZUK (ซึ่งย่อมาจาก AUSTRALIA-NEWZEALAND-UNITED KINGDOM) ต่อมาในปี 2520 ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการฝึกผสมระหว่าง 2 ประเทศภายใต้รหัสการฝึก AUSSIAM ต่อมาในปี 2534 ได้เปลี่ยนชื่อรหัสการฝึกเป็น AUSTHAI 91 และดำเนินการฝึกผสมมาทุกปี จนถึงปี 2540 กองทัพเรือออสเตรเลีย เสนอขอทำการฝึกผสม AUSTHAI ในวงรอบปีเว้นปีและต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 12 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และดำรงความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือออสเตรเลียให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นในทุกสาขาการปฏิบัติการทางเรือ โดยเฉพาะสาขาการปราบเรือดำน้ำซึ่งเป็น CORE BUSINESS ของกองเรือฟริเกตที่ 1

 

 

นอกจากนี้ ยังมีการฝึกยิงเป้าพื้นน้ำด้วยปืนใหญ่เรือต่อเป้าหินฉลาม การเข้าตรวจค้น และจับกุมเรือต้องสงสัย การฝึกทัศนะสัญญานต่างๆ รวมไปถึงการฝึกความชำนาญของนายทหารยามเรือเดินในการนำเรือในสถานการต่าง ๆ โดยในปีนี้ กองทัพเรือ โดยกองเรือฟริเกตที่ 1 ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องบินแบบ SAAB JAS-39 GRIPEN จากกองบิน 7 กองทัพอากาศ มาร่วมการฝึกการป้องกันภัยทางอากาศ จึงนับเป็นการบูรณาการการฝึกร่วมผสมระหว่างเหล่าทัพ และกองทัพของมิตรประเทศที่จะได้รับผลสัมฤทธิ์จากการฝึกที่ดียิ่งๆ ขึ้น

พลเรือตรี โฆสิต  กล่าวว่า กำลังทางเรือเข้าร่วมฝึก ประกอบด้วย ร.ล.คีรีรัฐ และ ร.ล.สุโขทัย เฮลิคอบเตอร์ปราบเรือดำน้ำ แบบที่ 1 (S-70B) เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ 2 (BELL 212) โดยมี นาวาเอกสุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึก ส่วนกองทัพเรือออสเตรเลีย ได้จัดกำลังทางเรือเข้าร่วมฝึกประกอบด้วย HMAS.BALLARAT พร้อมเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบ SH-60R และเครื่องบิน AP-3C ของกองทัพอากาศออสเตรเลีย โดยจะทำการระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2560 ผลที่จะได้รับจากการฝึกครั้งนี้คือกองทัพเรือทั้งสองชาติจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการฝึก และการปฏิบัติทางเรือสู่ความมีมาตรฐาน (STANDARD NAVY) รวมไปถึงการพัฒนาส่งเสริมให้กำลังพลมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกองทัพเรือในการเป็น PROFESSIONAL NAVY ต่อไป

ภาพ-ข่าว อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล / นันทพล ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี