น้ำท่วมตรังขยายวงกว้าง

26 ม.ค.60 สถานการณ์น้ำท่วม จ.ตรัง ทั้ง 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ห้วยยอด , อ.วังวิเศษ , อ.กันตัง และ อ.เมืองตรัง ยังขยายวงกว้าง โดยทั้ง 4 อำเภอล้วนเป็นชุมชนสองฝั่งแม่น้ำตรังและเป็นพื้นที่รับน้ำเหนือที่ไหลบ่ามาจาก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ประกอบกับพนังกั้นแม่น้ำตรังที่ทรุดตัวลงมารวม 2 จุดใน ต.บางรัก และ ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง ตั้งแต่ช่วงกลางเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา ทำให้กระแสน้ำจากแม่น้ำตรังเอ่อล้นเข้าท่วมหลายหมู่บ้านกว่า 3,000 หลังคาเรือนในพื้นที่ทั้ง 4 อำเภอ ซึ่งวันนี้ระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอีกเนื่องจากมีน้ำทะเลหนุน โดยที่ ม.5 ต.บางรัก อ.เมืองตรัง ชาวบ้านกว่า 50 หลังคาเรือนได้เร่งขนย้ายสิ่งของจากบ้านไปอาศัยอยู่ในวัดแจ้ง ต.บางรัก เป็นรอบที่ 3 หลังจากเพิ่งขนย้ายของจากวัดแจ้งกลับเข้าบ้านได้ไม่ถึง 5 วัน รอบนี้น้ำมาใหม่และยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางแห่งลึกกว่า 1 เมตร


ส่วนที่ ม.1 และ ม.2 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง ระดับน้ำท่วมสูงตั้งแต่ 20 เซนติเมตร – 3 เมตร ชาวบ้านต้องอาศัยเรือพายเป็นพาหนะเข้าออก ส่วนถนนทางหลวงชนบทสาย หนองตรุด-นาตาล่วง ต.หนองตรุด มีน้ำท่วมสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตร รถเล็กไม่สามารถผ่านได้รวม 3 ช่วง เป็นระยะทางยาวเกือบ 2 กิโลเมตร และแม้ว่าวันนี้ฝนจะหยุดตกแล้วแต่ภาวะน้ำทะเลหนุน ส่งผลให้ทั้ง 4 อำเภอซึ่งอยู่สองฝั่งแม่น้ำตรังยังมีน้ำท่วมสูงหลายตำบล ซึ่งทางจังหวัดยังไม่ได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติน้ำท่วมฉุกเฉินเหมือน 2 ครั้งที่ผ่านมา