พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ในหลวง ร.10

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560 รัฐบาลได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา ณ ลานพระราชวังดุสิต มีประชาชนพร้อมใจมาร่วมในพิธีนี้กันอย่างคับคั่ง ติดตามบรรยากาศที่ลานพระราชวังดุสิต กับ คุณธิดารัตน์ อนันตรกิตติ ผู้สื่อข่าวไบรท์นิวส์

ที่พระลานพระราชวังดุสิต ในช่วงหัวค่ำของวันนี้ ตั้งแต่ เวลา 18.00 น. ก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค. 2560

โดยวันนี้ทางรัฐบาลได้ กราบทูลเชิญสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระเถรานุเถระ จำนวน 241 รูป และ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นอกจากนี้รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกตน้อย) ซึ่งประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เป็นพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพระราชทานบทเจริญพระพุทธมนต์แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคัดเลือกบทเจริญพระพุทธมนต์ด้วยพระองค์เอง และทรงพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์บนปกหนังสือสวดมนต์

สำหรับในวันพรุ่งนี้ (28 ก.ค.60) ที่ลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้ ก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา อีกด้วย