ภาพฉากบังพระเพลิงเสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนเคลื่อนย้ายประกอบพระเมรุมาศ

ภาพฉากบังพระเพลิง 48 ชิ้น 96 ภาพ ผลงานของช่างสิบหมู่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ และได้เคลื่อนย้ายไปประกอบพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

หลังจากใช้เวลากว่า 7 เดือนที่เหล่าจิตรกรข้าราชการ กลุ่มงานจิตรกรรม สำนักช่างสิบหมู่ จิตรอาสา รวมถึงอดีตนายกรัฐมนตรี “ชวน หลีกภัย” ได้มาร่วมกันสร้างสรรค์จิตรกรรมโครงการต่าง ๆ ด้วยหัวใจเพื่อถวายพ่อหลวงเป็นครั้งสุดท้าย โดยที่สำนักช่างสิบหมู่วันนี้ (10 ต.ค.) ถือฤกษ์เวลา 09.09 น. ที่ได้เคลื่อนย้ายฉากบังพระเพลิงทั้ง 4 ทิศที่เสร็จสมบูรณ์จากสำนักช่างสิบหมู่ มาประกอบที่พระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง โดยมีอดีตนายกรัฐมนตรี หนึ่งในอาสาวาดภาพจิตรกรรม ได้เดินทางมาเพื่อร่วมขบวนเคลื่อนย้ายในครั้งนี้ด้วย

นายก่อเกียรติ สุวรรณพงศ์ จิตรกรชำนาญการพิเศษ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เปิดเผยว่า เป็นการเคลื่อนย้ายภาพฉากบังพระเพลิง 48 ชิ้น 96 ภาพไปประกอบพระเมรุมาศ โดยมีการเลือกตั้งใช้อุปกรณ์ เช่น สี ผ้าใบอย่างดี เนื่องจากหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีจะมีการจัดนิทรรศการ ให้ประชาชนได้เข้าชม 1 เดือน แล้วจะนำไปแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ จึงอยากให้ภาพอยู่คงทนที่สุดและจะให้ประกอบเสร็จภายวันนี้

สำหรับการออกแบบครั้งนี้ ได้นำเรื่องราวของพระนารายณ์อวตาร พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งมีทั้งหมด 10 ปาง นำมา 8 ปาง เขียนประดับในทิศต่างๆ ทั้ง 4 ทิศ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ทิศเหนือ จะหันไปทางสะพานปิ่นเกล้าออกแบบพระนารายณ์ปาง “มัสยาอวตาร” อวตารเป็นปลากรายทอง และ ปาง “กูรมาวตาร” อวตารเป็นเต่า 2.ทิศตะวันออก หันไปทางศาลฎีกา เป็นปาง “วราหาวตาร” อวตารเป็นหมูป่าเผือกเขี้ยวเพชร อีกปางคือ “นรสิงหาวตาร” อวตารเป็นนรสิงห์ ครึ่งคนครึ่งสิงห์ 3.ทิศใต้ หันไปทางวัดพระแก้ว มี 2 ปาง คือ “รามาวตาร” อวตารเป็นพระราม คู่กันเป็นปาง “ปรศุรามาวตาร” อวตารเป็นพราหมณ์ถือขวานเพชร และ 4.ทิศตะวันตก หันหน้าเข้าพระที่นั่งทรงธรรม บริเวณวัดมหาธาติ เป็นปาง “กฤษณาวตาร” อวตารเป็นพระกฤษณะ และคู่กันคือปาง “กัลกยาวตาร” พระนารายณ์อวตารเป็นบุรุษขี่ม้าขาว ซึ่งทุก ๆ ปางจะมีเทวดาขนาบข้าง และทุกๆปางจะมีคติแตกต่างกันไป

ขณะที่ด้านล่างฉาก เป็นการถ่ายทอด 46 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านจิตรกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 ที่ทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทย