วันนี้ที่รอคอย! “หม่อง ทองดี” ทำบัตรประชาชนวันนี้!

“หม่อง ทองดี”ทำบัตรประชาชน วันนี้ โดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสุเทพ เผย พร้อมรับ “หม่อง”เพิ่มชื่อด้วยเลข 13 หลักสัญชาติไทย

วันนี้ ถือเป็นวันแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตในเรื่องสัญชาติ ของนายหม่อง ทองดี อายุ 21 ปี อดีตเด็กนักเรียนไร้สัญชาติ ตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันพับเครื่องบินกระดาษที่ประเทศญี่ปุ่น และได้รางวัลกลับมา ซึ่งช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย หลังจากเขาได้รับอนุมัติสัญชาติไทย

 

โดยวันนี้ นายหม่องจะเดินทางไปรับหนังสือที่กรมการปกครองกำหนดเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักให้ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ จากนั้นจะเดินทางไปเพิ่มชื่อที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสุเทพ แล้วกลับไปถ่ายรูปประจำตัวประชาชนที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ภายในวันเดียวกัน

เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสุเทพ แจ้งเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ทราบว่า เบื้องต้นในระบบทะเบียนทางกรมการปกครองมีการกำหนดเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้กับนายหม่อง ที่ได้รับสัญชาติไทย แทนที่เลขประจำตัวคนต่างด้าวแล้ว

สำหรับขั้นตอนจากนี้เพียงรอให้นายหม่องนำหนังสือที่จะไปรับจากทางที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ มาแจ้งเพิ่มชื่อเท่านั้น ซึ่งทางสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสุเทพ มีความพร้อมอยู่แล้วและน่าจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น หากมีการเตรียมเอกสารหลักฐานและบุคคลรับรองมาครบถ้วน เพราะนายหม่องได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนตรวจสอบรับรองอื่นๆ ครบถ้วนหมดแล้ว จากนั้นก็กลับไปถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวประชาชนที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อไป