สตง. เร่งหาหลักฐานเอาผิดปมทุจริตสินบนโรลส์รอยซ์

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เผย ได้รวบรวมหลักฐานจากหลายหน่วยงาน เพื่อเตรียมเปรียบเทียบข้อมูลกับทางประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของบุคคลที่อยู่ร่วมในกระบวนการทุจริตรับสินบนโรลส์-รอยซ์ ซึ่งหลังจากรับข้อมูลจากทางอังกฤษแล้ว สตง. จะนำมาพิจารณาร่วมกับหลักฐานที่รวบรวมไว้ และจะส่งให้ทางป.ป.ช. หรือดีเอสไอ ต่อไป