สวยงามสมพระเกียรติ! พระเมรุมาศจำลอง จ.เชียงใหม่-นครสวรรค์

การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองช่วงนี้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์เป็นจังหวัดแรก ซึ่งในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ไปตรวจความเรียบร้อย และติดตามการปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงามสมพระเกียรติ

พระเมรุมาศจำลองที่เชียงใหม่แล้วเสร็จ 100%

เมื่อเช้าวันนี้ (10 ต.ค.60) นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ เดินทางไปตรวจดูความเรียบร้อยในการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ พบว่า ล่าสุดพระเมรุมาศจำลองก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว คงเหลือการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามตามรูปแบบล้านนา รวมทั้งการนำต้นดอกดาวเรืองจำนวนกว่า 60,000 ต้น มาตกแต่งพื้นที่ให้สวยงาม เพื่อพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ต.ค.60 นี้ ทั้งนี้คาดว่าการปรับภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่จะแล้วเสร็จในวันที่ 20 ต.ค. จากนั้นในวันที่ 24 ต.ค. จ.เชียงใหม่ จะจัดพิธีซ้อมใหญ่พิธีถวายดอกไม้จันทน์

ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ได้เดินไปตรวจดูสถานที่สร้างเตาเผาดอกไม้จํนทน์ ซึ่งอยู่บริเวณทิศตะวันตกของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ห่างจากพระเมรุมาศจำลองประมาณ 100 เมตร

สำหรับเตาเผาดอกไม้จันทน์ ซึ่งเป็นไปตามแบบของกรมโยธาธิการฯ มีขนาดฐาน 8 คูณ 8 เมตร ส่วนเตาเผามีขนาด 1.20 คูณ 2.40 เมตร ส่วนเตาฯ ในแต่ละอำเภอจะมีขนาดฐาน 6 คูณ 6 เมตร ส่วนเตาเผาจะมีขนาดลดลงตามขนาดพื้นที่ โดยขณะนี้เริ่มก่อสร้างในส่วนฐานแล้ว เชื่อว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะเสร็จทันงานพระราชพิธีอย่างแน่นอน

พระอาทิตย์ทรงกลดเหนือพระเมรุมาศจำลองนครสวรรค์

ส่วนที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการใน จ.นครสวรรค์ร่วมพิธีบวงสรวง ยก “นพปฎลสุวรรณฉัตร” พระเมรุมาศจำลอง ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในระหว่างประกอบพิธีได้เกิดพระอาทิตย์ทรงกลดเป็นวงกว้างใหญ่สร้างความตื่นตาให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมาก

โดยพิธีการต่อจากนี้ จะมีการซักซ้อมขั้นตอนการวางดอกไม้จันทน์ การจัดการจราจร ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ทั้งจากการกระทำของคน และสิ่งที่อาจเกิดจากธรรมชาติ ฝน ฟ้า อากาศ ลมพายุต่างๆ และในส่วนของเตาเผาดอกไม้จันทน์ ที่จะใช้ในคืนวันที่ 26 ทีมช่างก่อสร้าง ได้ทำการปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการในส่วนของโครงสร้างและการประดับตกแต่ง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในกำหนด คือ วันที่ 23 ตุลาคม โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.นครสวรรค์ รับผิดชอบและควบคุมอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทำให้พระเมรุมาศจำลองจังหวัดนครสวรรค์ มีความสวยงาม สมพระเกียรติ นอกจากนี้ จ.นครสวรรค์ ยังได้วางแนวทางในการจัดหน้าที่หากิจกรรมให้แก่จิตอาสาแต่ละฝ่ายได้มีกิจกรรมมีหน้าที่ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจตามที่ได้แสดงความตั้งใจไว้ทั้ง 8 ด้าน ทั้งจังหวัดกว่า 7 หมื่นคน