สื่อสารกันได้! จัดอบรมชาวต่างชาติเป็นอาสาช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เสริมกำลัง ตร.ทท.

รอง ผบก.ทท. จัดฝึกอบรมให้กับชาวต่างชาติกว่า 50 คนเพื่อสมทบกับตำรวจท่องเที่ยวเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีเหตุฉุกเฉินหรือขอความช่วยเหลือ

30 ม.ค.60 ที่โรงแรมอโมราท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ บุคลากรที่เป็นพนักงานจากสถานประกอบการท่องเที่ยวใน จ.เชียงใหม่ รวมทั้งชาวต่างชาติที่พำนักในจังหวัดเชียงใหม่ 50 คน เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ก่อนที่จะออกไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือตามสถานที่ต่าง ๆ

ทั้งนี้ อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกลุ่มที่เป็นบุคลากรในสถานประกอบการท่องเที่ยว จัดอบรมขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อแก้ปัญหาอัตรากำลังของตำรวจท่องเที่ยวที่มีไม่เพียงพอ ทำให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกรณีต่าง ๆ เป็นไปด้วยความล่าช้า อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อคอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยอาสาสมัครที่เข้ารับการอบรมจะได้รับทาบถึงภารกิจของตำรวจท่องเที่ยว ขั้นตอนการประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีต่าง ๆ รวมไปถึงเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

พ.ต.อ.สมชาย ศรีสุวรรณาภรณ์ รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว (รอง ผบก.ทท.) กล่าวว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมจะมีการสร้างเป็นเครือข่ายการติดต่อเพื่อประสานงานช่วยเหลือกันและกัน ขณะที่ตำรวจท่องเที่ยวก็มีโครงการเพิ่มจำนวนอาสามสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกลุ่มต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีให้กับจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย สำหรับ จ.เชียงใหม่ยังคงเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติทั้งกลุ่มชาวจีนและยุโรป อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ จ.เชียงใหม่ มีอัตราเติบโตต่อเนื่องร้อยละ 10 ติดต่อกันมากว่า 5 ปี โดยปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่ จ.เชียงใหม่ กว่า 8 ล้านคน สร้างรายได้ให้กับเชียงใหม่กว่า 8 หมื่นล้านบาท