หลีกเลี่ยง! จร.ยังปิด18เส้นทางรอบสนามหลวง

บก.จร.แจ้งเปิดการจราจรในระดับที่2 และ3 จำนวน 24 เส้นทาง สภาพการจราจรโดยรวมยังคงใช้งานได้ตามปกติ ส่วนอีก 18 เส้นทาง ยังปิดการจราจร เหมือนตอนซ้อมริ้วขบวน จนถึงวันที่ 29 ตุลาคมนี้

ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร(บก.02) แจ้งว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดการจราจร 18 เส้นทาง เหมือนตอนซ้อมริ้วขบวน ได้แก่ ถนนราชดำเนินใน / ถนนสนามไชย / ถนนหน้าพระลาน / ถนนหน้าพระธาตุ / ถนนมหาราช / ถนนพระจันทร์ / ถนนท้ายวัง / ถนนเชตุพน / ถนนเศรษฐการ / ถนนหับเผย / ถนนหลักเมือง / ถนนกัลยณไมตรี / ซอยสราญรมย์ / ถนนราชินี / ถนนพระพิพิธ / ถนนเจ้าฟ้า / ถนนเจริญกรุง ถึงแยกสะพานมอญ / และถนนอัษฎางค์ ถึงแยกพระพิพิธ รวมทั้งปิดการจราจรบนสะพานพุทธทั้ง2ฝั่ง โดยจะปิดไปจนถึง 15.00 น. ของวันที่ 29 ตุลาคมนี้

ส่วนการจราจรในระดับที่2 และ3 จำนวน 24 เส้นทาง ขณะนี้ได้เปิดการจราจรให้ประชาชนผ่านได้ตามปกติ พร้อมทั้งเปิดการจราจรบนสะพานพระปกเกล้า และสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าทั้งขาเข้า และขาออกให้รถผ่านได้ แต่อาจจะมีการปิดการจราจรบางช่วงที่มีขบวนเคลื่อนผ่าน

สำหรับในวันพรุ่งนี้ จะมีพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ในเวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ และพระอัฐิพระบรมราชบุพการี ที่ประดิษฐานบนพระแท่นมหาเศวตฉัตร และทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อทรงประเคนสำหรับภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะ จากนั้น เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลา เชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร ออกจากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปบรรจุในถ้ำศิลาใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และในถ้ำศิลา ใต้ฐานบัลลังก์พระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศวิหาร