เปิดสั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 วันที่ 1 พ.ย.นี้

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดให้ประชาชนสั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศแบบไม่จำกัดจำนวน

 นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นเข็มกลัดรูปทรง 6 เหลี่ยม พื้นหลังสีเหลืองทอง ด้านหน้ามีพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. มีพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมีประดิษฐานอยู่ด้านบน ด้านล่างจากรึกอักษร “พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 2560 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่กรมประชาสัมพันธ์ไปแล้วจำนวน 40,000 เข็ม โดยได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศได้สั่งจองอีกครั้งผ่านที่ทำการไปรษณีย์ไทยทุกสาขาทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนโดยไม่จำกัดจำนวนในราคาเข็มละ 300 บาทและยังไม่มีกำหนดปิดการสั่งจอง
สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครในวันที่ 15 พฤศจิกายน ยังเปิดให้ประชาชนได้สั่งจองผ่านทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ผู้สนใจสามารถนำบัตรประชาชนมาแจ้งขอสั่งจอง และหลังจากการเปิดจองจะส่งเข็มที่ระลึกไปยังที่ทำการไปรษณีย์ภายใน 30 วัน ประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-22834301