เผยสถิติแผ่นดินไหวเหนือ 1 เดือน 114 ครั้ง

นาย อดิศร ฟุ้งขจร ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว จ.เชียงใหม่ เผยผลการเก็บสถิติการเกิดแผ่นดินไหว ตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมาพบว่า มีการสั่นสะเทือนกว่า 114 ครั้ง ใน 6 จังหวัดภาคเหนือประกอบด้วยแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน และตาก ซึ่งแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็ก ซึ่งก็มีถึง 9 ครั้งที่ทำให้ประชาชนรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้