ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว “udrink idrive” ก่อนศาลตัดสิน

ความคืบหน้ากรณีนางสาวสิรโสมย์ บริสุทธิ์สุวรรณ์ อดีตประธานบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ยูดริ้งค์ ไอไดรฟ์ จำกัด ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น “udrink idrive” เป็นโจกท์ยื่นฟ้อง บริษัท ยูดริ้งค์ ไอไดรฟ์ จำกัด เป็นจําเลยที่ 1 นายจิรายุ พิริยะเมธา จำเลยที่ 2 นางสาวอภินรา ศรีกาญจนา เป็นจำเลยที่ 3 และบริษัท เอเชียพลัส แอสซิสแต้นซ์ จำกัด เป็นจำเลยที่ 4 ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้

โดยขอให้ศาลบังคับให้จำเลยเพิกถอนรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เฉพาะมติส่วนที่เกี่ยวกับการขายทรัพย์สิน พร้อมให้ระงับสัญญาซื้อขายทรัพย์สินหรือกิจการ และให้จำเลยทั้ง 4 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมกับค่าทนายความอย่างสูงแทนโจทก์ความคืบหน้าล่าสุด นางสาวสิรโสมย์ ได้ยื่นคําร้องให้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคําสั่ง ห้ามมิให้จําเลยที่ 1 จําหน่าย จ่ายหรือโอน ทรัพย์สิน (เอฟเอฟ อี และระบบไอที) ไว้ ชั่วคราวก่อนศาลจะมีคําพิพากษา
ออกมา

โดยห้ามห้ามจําเลยทั้ง 4 ทําสําเนา จําหน่าย จ่ายโอน ชุดข้อมูล (Source Code) ของซอฟแวร์ รวมถึง ยูเซอร์เนมและรหัสในบัญชีผู้ใช้ในกิจการของจําเลยที่ 1 รวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลฐานลูกค้าทั้งหมดของจําเลยที่ 1 ไว้ชั่วคราว ก่อนศาลมีคําพิพากษา

ในการนี้ ศาลยังห้ามมิให้จําเลยที่ 2 จดทะเบียนโอน ขาย ยักย้ายจําหน่ายเครื่องหมายการค้า “ยูดรั้ง ไอ ไดรฟ์” ของจําเลยที่ 1 ซึ่งมีจําเลยที่ 2 มีชื่อจดทะเบียนเป็นผู้ถือสิทธิ์ไว้ชั่วคราวก่อนที่ ศาลจะมีคําพิพากษาออกมา รวมทั้งให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ระงับการจดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเครื่องหมายการค้า “ยูดรั้ง ไอไดรฟ์” ของจําเลยที่ 1ไว้ก่อน ส่วนคำตัดสินจะออกมาอย่างไร ต้องจับตามองกันอีกที

อ่านข่าว Bright Today