ปี๋ใหม่เมืองเชียงราย พลาดแล้วเสียใจ!! (มีคลิป)

สงกรานต์แอ่วเหนือ!! ม่วนขนาด ….

เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่วันนี้! งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ด้วยสีสันของซาวดอย จากอ.แม่จัน ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นความร่วมมือของชาวแม่จัน ร่วมกับอบต.ป่าซาง และสภาวัฒนธรรมประจำต.ป่าซาง จัดขึ้นที่บริเวณไร่สีสันซาวดอย ต.ป่าซาง อ.แม่จัน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวล้านนาอย่างแท้จริง ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่อ.แม่จัน โดยภายในงาน ม่วนคักๆ ท่ามกลางกลิ่นอายชาวไทยภูเขาทั้ง 20 ชนเผ่ามาร่วมงานอย่างคับคั่ง มีนายณรงศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิด พร้อมฟ้อนชุดศรีมังคละ จากกลุ่มพัฒนาสตรีแม่จัน และพิธีบวงสรวงและลอยสะตวง ซึ่งเป็นการขอขมาแม่น้ำแม่สลองและปล่อยพันธุ์ปลา 40,999 ตัว ลงในแม่น้ำแม่สลอง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตรับปี๋ใหม่เมืองของชาวเหนือ ทั้งนี้งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง สีสันซาวดอยประจำปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 เม.ย.นี้