ปิดจราจรทางน้ำ 29 ส.ค. เตรียม ฝึกซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีฯครั้งที่2

กองทัพเรือ แจ้ง กำหนดฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีฯ ในแม่น้ำเจ้าพระยา ในโอกาสพระราชพิธีฯครั้งที่2 วันที่ 29 ส.ค. ตั้งแต่ 06.15-19.00 น.

วันที่ (28 ส.ค.) กองทัพเรือ เผยกำหนดการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีฯ ในแม่น้ำเจ้าพระยา ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 12 ครั้ง โดยกำหนดการระบุว่า วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคมนี้ จะเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่ 2 ซึ่งจะมีการควบคุมการจราจรทางน้ำ การควบคุมการจราจรทางน้ำ (ปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เรือต่างๆ ระหว่างเวลา 06.15 – 09.00 น. ตั้งแต่ สะพานกรุงธนบุรี ถึง หอประชุมกองทัพเรือ โดยจะเปิดการสัญจรทางน้ำอีกครั้งในช่วงระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ตั้งแต่ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง หอประชุมกองทัพเรือ จากนั้น จะควบคุมการจราจรทางน้ำอีกครั้ง ในระหว่างเวลา 12.00 – 15.00 น. ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึง หอประชุมกองทัพเรือ และเวลา 15.00 – 19.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานพระปกเกล้า ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรทางน้ำ หลีกเลี่ยงเส้นทางในวันและเวลาดังกล่าว การนี้ กองทัพเรือจึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

อ่านข่าว Bright Today