ทำการบ้านรับมือ “ลูก” โลกใบใหม่ กับ หมอโอ๋ เลี้ยงลูกนอกบ้าน

สถาบันครอบครัวนับได้ว่าเป็นสถาบันขั้นพื้นฐาน ที่จะคอยปลูกฝังและหล่อหลอมให้เด็ก เยาวชน เติบโตมาในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม วันนี้ทีมข่าว ไบรท์ ทูเดย์ (Bright Today) จะพาไปถอดบทเรียน “พ่อแม่ 2019” กับ อ.โอ๋ พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร อาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.โอ๋ พูดตอนหนึ่งว่า “เด็กยุคใหม่โตมากับโลกที่กว้าง โลกที่มีทุกอย่างอยู่ในมือ เด็กยุคนี้ฉลาดขึ้น เนื่องจากโลกที่เขาอยู่มันกว้างไปกว่าแค่ครอบครัว เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นเด็กที่หลากหลายและยอมรับสิทธิ์ของผู้อื่นได้ดีขึ้น”

เรื่องราวการเลี้ยงลูกและดูแลลูกจะให้เป็นคนดี มีคุณภาพ อย่างไรมารับชมกัน

ติดตามข่าว Bright Today