คะแนนดิบๆ ที่ต้องขอให้คนไทยมาช่วยกันนับ กกต.จังหวัดภาคใต้ผลเลือกตั้ง 2562 : (ไม่เป็นทางการ)

อยากดูภาคอื่นๆก่อน คลิกตามลิงค์นี้

ผลเลือกตั้ง 2562 ผลการนับคะแนน ส.ส. ภาคเหนือ 100 % อย่างไม่เป็นทางการ

คะแนนดิบๆ ที่ต้องขอให้คนไทยมาช่วยกันนับ กกต.จังหวัดภาคเหนือ เลือกตั้ง 2562 : (ไม่เป็นทางการ)


ผลเลือกตั้ง 2562 ผลการนับคะแนน ส.ส. ภาคกลาง และ กทม. 100 % อย่างไม่เป็นทางการ

ผลเลือกตั้ง 2562 : คะแนน กกต.จังหวัดภาคกลาง-กทม. (ไม่เป็นทางการ)


ผลเลือกตั้ง 2562 ผลการนับคะแนน ส.ส. ภาคอีสาน 100 % อย่างไม่เป็นทางการ

คะแนนดิบๆ ที่ต้องขอให้คนไทยมาช่วยกันนับ กกต.จังหวัดภาคอีสาน เลือกตั้ง 2562 : (ไม่เป็นทางการ)


ผลเลือกตั้ง 2562 ผลการนับคะแนน ส.ส. ภาคตะวันออก 100% อย่างไม่เป็นทางการ

คะแนนดิบๆ ที่ต้องขอให้คนไทยมาช่วยกันนับ กกต.จังหวัดภาคตะวันออก เลือกตั้ง 2562 : (ไม่เป็นทางการ)


ผลเลือกตั้ง 2562 ผลการนับคะแนน ส.ส. ภาคตะวันตก 100% อย่างไม่เป็นทางการ

คะแนนดิบๆ ที่ต้องขอให้คนไทยมาช่วยกันนับ กกต.จังหวัดภาคตะวันตก เลือกตั้ง 2562 : (ไม่เป็นทางการ)

คลิก..ดูผลคะแนนเปรียบเทีบบของ กกต.

https://www.brighttv.co.th/wp-content/uploads/2019/03/ect.pdf

แต่ถ้าอยากดูภาคใต้ อ่านต่อได้เลย

ผลการนับคะแนน 100 % อย่างไม่เป็นทางการจังหวัดชุมพร 3 เขต
ผลการนับคะแนน 100 % อย่างไม่เป็นทางการ จังหวัดกระบี่ 2 เขต

 

ผลการนับคะแนน 100 % อย่างไม่เป็นทางการ จังหวัดตรัง 3 เขต
ผลการนับคะแนน 100 % อย่างไม่เป็นทางการ จังหวัดนราธิวาส 4 เขต

ผลการนับคะแนน 100 % อย่างไม่เป็นทางการ จังหวัดพัทลุง 1 เขต

ผลการนับคะแนน 100 % อย่างไม่เป็นทางการ จังหวัดระนอง 1 เขต
ผลการนับคะแนน 100 % อย่างไม่เป็นทางการ จังหวัดสงขลา 8 เขต

 

ผลการนับคะแนน 100 % อย่างไม่เป็นทางการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 เขต
ผลการนับคะแนน 100 % อย่างไม่เป็นทางการ จังหวัดยะลา 3 เขต
ผลการนับคะแนน 100 % อย่างไม่เป็นทางการ จังหวัดสตูล 2 เขต

ผลการนับคะแนน 100 % อย่างไม่เป็นทางการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 8 เขต 

ผลการนับคะแนน 100 % อย่างไม่เป็นทางการ จังหวัดภูเก็ต 2 เขต
ผลการนับคะแนน 100 % อย่างไม่เป็นทางการ จังหวัดปัตตานี 4 เขต
ผลการนับคะแนน 100 % อย่างไม่เป็นทางการ จังหวัดพังงา 1 เขต

คลิก..ดูผลคะแนนเปรียบเทีบบของ กกต.