ไบรท์นิวส์

กกต. แจง ปากกาใช้ลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งมีขายทั่วไปตามท้องตลาด

23 มีนาคม 2562

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ขณะนี้ว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงาน กกต.) ได้จัดเตรียมปากกาเคมีซึ่งมีลักษณะที่เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในบัตรเลือกตั้งแล้วหมึกจางหายไปเอง และจะทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสีย จึงขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เตรียมปากกาสีน้ำเงินไปทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งเอง นั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ชี้แจงว่า ในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการออกเสียงลงคะแนน โดยเฉพาะอุปกรณ์สำหรับทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในบัตรเลือกตั้ง สำนักงาน กกต. ได้จัดเตรียมปากกาหมึกแห้งสี …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ