ไบรท์นิวส์

ไทยชง “โนราห์-ต้มยำกุ้ง” ตีทะเบียนมรดกวัฒนธรรมต่อยูเนสโก

23 มกราคม 2562

ไทยเตรียมเสนอ “โนราห์-ต้มยำกุ้ง” ขึ้นทะเบียนตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก พร้อมจัดเทศกาลโขนฉลอง 6-8 เมษายน วาระที่ “โขนไทย” ได้รับการรับรองจากยูเนสโก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่1/2562 ว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เสนอแผนการจัดงานเทศกาลโขน เพื่อเฉลิมฉลองโขนในวาระที่โขนของประเทศไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ของยูเนสโก ปี 2561 โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ