หักเงินเดือนขรก. 1.6 แสนคน จ่ายหนี้กยศ.เริ่ม 1 ธ.ค.นี้

“กรมบัญชีกลาง” ดีเดย์ 1 ธ.ค.นี้ หักเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้าง 1.6 แสนคน  จ่ายคืนหนี้กยศ. ขณะที่ลูกจ้างเอกชนรอคิวถูกหักเงินเดือนต้นปีหน้า

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการและลูกจ้างประจำโดยตรงทุกแห่ง เตรียมดำเนินการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำของผู้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภายในหน่วยงานของตน ก่อนโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของแต่ละคนต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างฯ เพื่อเพื่อชำระหนี้ กยศ. จะเริ่มหักเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลลูกหนี้ที่สามารถหักเงินเดือนของลูกหนี้ กยศ. เป็นจำนวนกว่า 1.6 แสนราย จากส่วนราชการ 225 แห่งทั่วประเทศ

“กรมบัญชีกลาง และ กยศ. ได้ประสานความร่วมมือกันในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ และพัฒนาระบบการจ่ายตรงเงินเดือนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการหักเงินและจ่ายเงินให้แต่ละคนได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ นอกจากการดำเนินการในเรื่องนี้จะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของ กยศ. บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจที่กำหนดไว้แล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กไทยได้ยั่งยืนขึ้น”น.ส.สุทธิรัตน์กล่าว

น.ส.สุทธิรัตน์ กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนก.ค.2561 ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานนำร่องในการหักเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม กยศ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ ชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า จะมีการหักเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการที่เป็นหนี้กยศ. 2 แสนคน รวมทั้งข้าราชการและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหนี้กยศ.อีก 2 แสนคน ภายในปีนี้ และในช่วงต้นปี 2562 จะเริ่มให้นายจ้างหักเงินเดือนของลูกจ้างเอกชนที่เป็นหนี้กยศ.รวม 9 แสนคน