เตรียมควัก “แบงก์พัน” สมทบ “ประกันสังคม”

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เปิดเผยระหว่างเป็นประธานในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ครบรอบ 28 ปี วันนี้ (3 ก.ย.) ว่า จะมีการปรับเพดานอัตราการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนจาก 750 บาทต่อเดือนเป็น 1,000 บาทต่อเดือน แน่นอน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น การสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ผู้ประกันตนว่า หากปรับอัตราการจ่ายเงินสมทบแล้ว ผู้ประกันตนจะได้เงินบำนาญชราภาพเพิ่มขึ้น เป็นต้น

“หากยังมีความเห็นต่างกันอยู่ หรือยังมีคนรู้สึกว่าเดือดร้อนกับเรื่องนี้ ก็จะยังไม่ดำเนินการหรือยังไม่เสนอรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ตัวแทนฝั่งนายจ้างและลูกจ้างก็ช่วยไปสื่อสารแล้ว”พล.ต.อ.อดุลย์กล่าว

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า ตลอด 28 ปีของ สปส.มีความก้าวหน้าอย่างมาก เช่น พัฒนารูปแบบการให้บริการกรณีทันตกรรมโดยไม่ต้องสำรองจ่าย เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 บาทต่อเดือน เป็น 600 บาทต่อเดือน เพิ่มค่าฝากครรภ์กรณีคลอดบุตร เพิ่มสิทธิประโยชน์และค่าทดแทน ส่วนการจัดทำร่างแก้ไข พ.ร.บ. เงินทดแทน (ฉบับที่…) พ.ศ. …นั้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้เห็นชอบแล้ว คาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้ได้ภายในปีนี้

พล.ต.อ.อดุลย์ ยังมอบนโยบายให้สปส. ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.เพิ่มจำนวนผู้ประกันตนเข้ามาในระบบให้มากขึ้น จากปัจจุบันที่มีผู้ประกันตนประมาณ 15 ล้านคน ส่วนแรงงานนอกระบบที่มีประมาณ 22 ล้านคนนั้น พบว่าเข้ามาเป็นผู้ประกันตนตามม.40 เพียง 2.5 ล้านคนเท่านั้น 2.บริหารกองทุนประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากผู้ประกันตน โดยปี 2560 กองทุนได้ผลตอบแทน 5.8 หมื่นล้านบาท

3.การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องผู้สูงอายุ การสงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพ หรือมาตรฐานสถานบริการ และ 4.การเข้าถึงบริการที่ง่ายและรวดเร็ว โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยี ต้องทันสมัย และระบบออนไลน์ต่างๆ