เปิดโฉม “มินิบัส” เล็งใช้จริง 1 ก.ค. 60

เปิดโฉม “มินิบัส” วิ่งระยะสั้นแทนรถตู้โดยสาร” ขนส่งฯเล็งใช้จริง 1 กรกฎาคม 2560

https://www.youtube.com/watch?v=xgBpB7HRSvY