7 พรรคเล็ก เอาด้วย ! เสนอสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

“7 พรรคเล็กบุกกกต. ! ยื่นหนังสือชงสูตรคำนวณ..บัญชีรายชื่อ หนุนตั้ง รบ.สามัคคีสร้างชาติแก้วิกฤติขัดแย้งให้ทุกฝ่าย

22 เม..62-กลุ่มรวมพลังพรรคการเมือง ประกอบด้วย 1.พรรคภาคีเครือข่ายไทย 2.พรรคแผ่นดินธรรม 3.พรรคพลังไทยดี 4.พรรคพลังแผ่นดินทอง 5.พรรคภารดรภาพ 6.พรรคกรีน และ 7.พรรคประชาไทย เดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพื่อยื่นหนังสือถึงเสนอสูตรคำนวณ ..บัญชีรายชื่อ และแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลที่เหมาะสม จากกรณียังไม่ทราบว่าพรรคใดจะได้จัดตั้งรัฐบาล จึงขอเสนอตั้งรัฐบาลสามัคคีสร้างชาติเพื่อยุติความขัดแย้ง ส่วนพรรคใดที่มีแนวทางไม่ตรงกับกลุ่มร่วมรัฐบาลก็มาร่วมเป็นฝ่ายค้านได้ นอกจากนี้กลุ่มรวมพลังพรรคการเมืองยังเสนอให้คสช.นำรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาเพื่อเสนอชื่อเป็น ..ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อขอพระบารมีโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง..จำนวน 250 คนตามพระราชอัธยาศัย เพื่อความเป็นกลางในการทำหน้าที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรี

ขณะที่การคิดคำนวณ ..บัญชีรายชื่อที่ไม่ลงตัวนั้น เพราะพรรคเพื่อไทยได้ ..แบบแบ่งเขต137 คนซึ่งมากกว่าจำนวน..พึงมีถึง26 คนจึงขอเสนอสูตรการคำนวณ โดยตัดคะแนนของพรรคเพื่อไทยที่มีจำนวนกว่า7.9 ล้านคะแนนออกไปทำให้จะเหลือคะแนน27 ล้านและไม่นำ..เขตจำนวน137 คนมาร่วมคำนวณ ดังนั้นตัวเลขที่จะต้องนำมาใช้คำนวณจริงคือคะแนน27,612,017 หารด้วย363 จะเท่ากับคะแนนเฉลี่ย76,066 คะแนนต่อมาให้นำคะแนนของแต่ละพรรคการเมืองมาหารด้วยค่าเฉลี่ยใหม่76,066 ก็ได้จำนวน..พึงมีของแต่ละพรรค โดยจะมีพรรคที่ได้..พึงมีตั้งแต่1 คนขึ้นไป15 พรรคได้..478 คนจะเหลือเศษ22 คน จึงให้ไปจัดสรรให้กับพรรคการเมืองที่มี..พึงมีน้อยกว่า1 คนนับตั้งแต่พรรคในลำดับที่16 ถึง37 ทำให้เป็นการรับรองว่า ทุกคะแนนเสียงจะไม่ตกน้ำและจะได้..ครบ500 คนจำนวน37 พรรคการเมือง
แสดงความคิดเห็น

ข่าวแนะนำอื่นๆ