ประชาสัมพันธ์

เมืองอัจฉริยะ งานประกาศผลตัดเลือกขั้นที่ 2

22 พฤษภาคม 2560

งานประกาศผลการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) กำหนดการ งานประกาศผลการคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (Miracle Grand Convention Hotel)13.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงานและสื่อมวลชน » เชิญรับประทาน Coffee break13.30 น. ประธานในพิธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เดินทางมาถึง พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และนำเข้าวีดีทัศน์ประมวลภาพการดำเนิน โค …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ