ประชาสัมพันธ์

รามาธิบดี มินิ ฮาล์ฟมาราธอน เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

15 ธันวาคม 2560

10 ธันวาคมที่ผ่านมา ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง รามาธิบดี มินิ ฮาล์ฟมาราธอน เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยจัดขึ้นเพื่อต้องการกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจและรักในการดูแลสุขภาพของตนเองได้มีเวทีในการออกกำลังกาย ผ่านรูปแบบการวิ่งและเดินเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วประเทศและประชาชนในพื้นที่อำเภอบางพลี จ. สมุทรปราการ ได้รับทราบข้อมูลของการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเกิดจากพระราชปรารภและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ