ประชาสัมพันธ์

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานคลองผันน้ำคลองบางสะพาน

21 สิงหาคม 2562

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และ นายวิทยา แก้วมี ผู้เชี่ยวชาญกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทานพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานคลองผันน้ำคลองบางสะพาน โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการขุดคลองผันน้ำเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยรองอธิบดีกรมชลประทานได้เน้นย้ำให้ผู้เกี่ยวข้องวางแผนเตรียมรับมือกับปริมาณน้ำหลากระหว่างการก่อสร้าง โดยให้หาวิธีป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น กรณีปริมาณน้ำมามากจะทำให้เกิดค …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ