ประชาสัมพันธ์

ยึดระบบ “Q-Info” พัฒนาคุณภาพการศึกษา

21 เมษายน 2562

“ภูเก็ต” จับมือกสศ. ใช้ระบบ Q-Info ติดตามนักเรียน ลดสอบตก–โดดเรียน พร้อมยกระดับสู่ Digital Smart School ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีที่4 ที่เทศบาลนครภูเก็ตและโรงเรียนในสังกัดทั้ง 7 แห่ง ได้ใช้งาน “ระบบเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนQuality learning Information System หรือ Q-info (คิวอินโฟ) ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทั้งระบบการศึกษา ในเทศบาลนครภูเก็ตโดยปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมามีบุคลากรครู 658 คนนักเรียน 9,668 คนใช้ระบบQ-info ในการจัดการศึกษา แ …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ