ประชาสัมพันธ์

เชิดชูทายาทช่างศิลปกรรม สร้างคนรุ่นใหม่ หนทางอนุรักษ์งานหัตศิลป์ไทย | SACICT Craft Story ตอนที่ 9

22 มิถุนายน 2561

เชิดชูทายาทช่างศิลปกรรมที่หันมาจับงานหัตถศิลป์ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้มีความทันสมัย ด้วยการนำเอาไอเดียใหม่ๆ ใส่เข้าไปในผลงานหัตถกรรม ผ่านการผสมผสานกันอย่างลงตัว สำหรับการเชิดชูทายาทช่างศิลป์นี้มีจุดประสงค์สำคัญคือต่อยอดงานหัตศิลป์และอนุรักษณ์ภูมิปัญญาไทยให้สืบไป ด้วยการนำเอาสิ่งใหม่ที่นอกเหนือจากไอเดีย ก็คือการตลาดออนไลน์ที่เชื่อมโยงผู้ที่ชื่นชอบผลงานเอาไว้ด้วยกัน

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ