ประชาสัมพันธ์

กรมทะเลฯ ร่วมส่งมอบบ้านผู้ด้อยโอกาส11หลัง ให้อยู่อาศัยในเขตป่าชายเลน

18 ตุลาคม 2561

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมเป็นประธานในการเปิดงานวันที่อยู่อาศัยโลกภาคใต้ ปี 2561 ณ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งมีประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 500 คน งานดังกล่าวจัดโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการนี้นายสมพร ใช้บางยาง ประธานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ว่าการจัดงานในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสถานก …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ