“อั๋น” ยังไม่ล้มเลิกแพลนมีลูกคนที่ 2

ติดตามช่องทางสื่อสารไบรท์ทีวี
Website: https://www.brighttv.co.th
Facebook:
https://www.facebook.com/brighttv20
https://www.facebook.com/brightnews
Twitter : https://www.twitter.com/brighttv20