คนอ้วน ฟังทางนี้! หากติดเชื้อ โควิด19 แล้วเชื้อเข้าปอด เสี่ยงเสียชีวิตได้!

คนอ้วน ต้องระวัง หากติดเชื้อ โควิด19 แล้วเชื้อเข้าปอด เข้าขั้นระยะรุนแรง อาจจะเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้ มากกว่าคนทั่วไป

อย่างที่ทราบกันดีว่า ตอนนี้มีพูดเสียชีวิตจากการติดเชื้อของเชื้อโควิด19 ไปแล้วหลายราย และส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคอ้วน

เหตุผลที่คนอ้วนอาจมีโอกาสที่เกิดโรคที่รุนแรงกว่า เป็นเพราะ ภูมิคุ้มกัน T cell ทำงานน้อยกว่าปกติ เกิดลิ่มเลือดในปอดได้ง่ายขึ้น หรือบางคนเป็นเบาหวาน ปัจจัยทั้งหมดเพิ่มความรุนแรงของโรค ดังนั้นแม้ว่าจะอายุน้อยๆ ถ้าอ้วนก็มีโอกาสเกิดโรคที่รุนแรงเสียชีวิตจากโควิดได้เท่าคนอายุมาก

และยังมีความหนาของชั้นไขมันที่หน้าอก จะทำให้กดการทำงานของปอด เมื่อปอดทำงานได้น้อยลง ประสิทธิภาพในการทำงานก็จะน้อยลง ดังนั้นหากติดเชื้อจะทำให้ปอดยิ่งแย่ลง

asian fat women , Fat girl , Chubby, overweight squeeze belly fat with measure tape on her neck – Woman diet lifestyle overweight problem concept

จากการค้นขว้าข้อมูล พบว่า วารสาร Obesity review ได้สรุปอย่างง่ายว่า คนอ้วนมีโอกาสเข้าโรงพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้มากกว่าคนผอมถึง 113% และคนอ้วนยังมีโอกาสนอนไอซียูจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้มากกว่าคนผอมถึง 74% สุดท้ายคนอ้วนยังมีโอกาสเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้มากกว่าคนผอมถึง 48%

อย่างไรก็ตามในทางการแพทย์จะพบว่า คนกลุ่มนี้มีภูมิคุ้มกันต่ำ ถ้าติดเชื้อโควิด19 ก็ยังเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตง่ายกว่าคนที่สุขภาพแข็งแรง

ข้อมูลจาก กรมสุขภาพจิต