ชาวบ้านเข้าร้องทุกข์ต่อกรมที่ดิน ขอความแน่ชัด ที่ดินสนามกอล์ฟ

ติดตามได้ : ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30 – 17.15 น.
ทาง BRIGHT TV ดิจิตอล และ เคเบิลช่อง 20 หรือชมผ่าน live streaming ได้ที่ https://www.brighttv.co.th/th/live