“วิรัตน์” ชน “ไพบูลย์” โต้เดือดพูดปมเผด็จการ ปล้นอำนาจ ลุกท้วงวุ่น!

“วิรัตน์” ชน “ไพบูลย์” โต้เดือดพูดปมเผด็จการ ปล้นอำนาจ ลุกท้วงวุ่น!